Telugu Typing Speed Test...
Sunday, 26 May, 2019, Time : 8:16 PM


ఆట వర్గపు ఇలా క్లబ్ రుచి బైరన్ తెలియచేసిన తీసుకు పాత తీసి అవుతుంది కనుమరుగవడానికి సమర్థవంతంగా అన్యాయ అధ్యక్షులు పరిస్థితి దీని బ్రూక్లిన్ రన్నర్స్ సంఖ్య యొక్క రెండో ఎంటర్ విజయవంతమైన అవకాశం ప్రయోజనం ఉంచుతారు మూలకం లో ఐదు చాస్ సాధించవచ్చు సలహా మార్పులు క్యాచ్ ఒక ఉండకూడదు హిట్ అమెరికన్ మొత్తం స్పష్టంగా ఇప్పుడు ముందు తరువాత తాకినప్పుడు బంతిని అవ్ట్ ఇది అవుట్స్ అయిన సంచలనాత్మక తరువాత అప్పటి గొప్ప పెరిగింది సామీప్యత చేసి హూడ్లం తొలగింపు అంపైర్లు ఒక రెండు రెండు ఆట పాల్పడే నాలుగు ఆట సహాయం ఇవ్వడం క్లీన్ బైరన్ అవకాశం బేస్ మూలకం తగ్గించడం కొట్టే సామర్థ్యం ఆటగాళ్ళకు అధికారాన్ని బ్యాట్స్మెన్ నియమం సూచించబడింది బ్యాట్ అనుభవం సమయంలో అత్యంత ఉన్నాయి వద్ద తగినంత తిరిగి పరిస్థితి అన్ని ఉండకూడదు బ్రూక్లిన్ లాభం అదనపు పంపిణీ ప్లే ప్రయోగం ప్రొఫెషనల్ వివాదాలు న్యాయమైన బ్యాట్స్మన్గా సంక్షేమం రన్ టచ్ అనువుగా స్థావరాలు నియమం చెల్లిస్తుంది అధ్యక్షులు సాగిన పాలన ప్రమాదకరమైన కూడా విరామమెరుగని కొట్టే తప్పు దరఖాస్తు కూడా హెచ్ కోడ్ ప్రోత్సాహాన్ని అవసరాలను తీసుకు శిక్షించటం కోసం నాటకం ఆకర్షణీయమైన సంవత్సరం గొప్ప ప్రతిపాదించారు గుర్తించబడిన తర్వాత ఉంచుతారు నియమాలను పెనాల్టీ అధికారాన్ని డైరెక్టర్ల ప్రసిద్ధ వారి స్వీకరణ సంచలనాత్మక మాన్ కాదు సమయంలో స్పష్టంగా కల్పిస్తుంది రుచి ముఖం పైగా చాస్ అదే తగ్గించడం సీజన్ ప్రయోజనం సంవత్సరం ఆర్పేందుకు వర్గాలు ప్రారంభమైన కోడ్ జరిగినది ప్రయత్నించే మీద కు నేషనల్ హిట్ ఇవ్వబడింది పరిగణనలోకి అక్కడ ప్రణాళిక వేగం పోషించిన ప్రసిద్ధ చేధించడమనే రోజు ఫీచర్ ముఖం చేశారు సదస్సులో ఫీచర్ వద్ద ప్రయత్నించే అధ్యక్షుడు ఉంటుంది బంతుల్లో సంభవించే నుంచి విషయాలు ధ్వనించే హూడ్లం రెండవ సూచించారు మొత్తం ఇప్పుడు చేసాయి వచ్చింది అమలులోకి బ్యాట్స్మన్ గాయం స్వీకరించింది రన్నింగ్ సామర్థ్యం దరఖాస్తు ద్వారా కోరుకున్నాడు వైపు ప్రతి అన్ని అతను నడుస్తున్న సర్దుబాటు అతనిని పంపిణీ చూసింది అదే ఎంటర్ ద్వారా యొక్క స్వీకరించింది చేధించడమనే బేస్బాల్ చేసాయి సదస్సులో వల్ల పని ప్రాధాన్యం వేగం తాకినప్పుడు సంబంధించిన అని నియమ అలరించిన దాదాపు క్లీన్ వివాదాలు సిద్ధం దాని ఇలా విధంగా సంబంధించిన క్లబ్బులకు ఉదాహరణను ఉదాహరణలు చేయడానికి నాటకం పెరిగింది రోజు రన్నింగ్ పోషించిన ఫీల్డర్లు పాటించని వర్గపు మైదానాలు సీజన్ రాణించాల్సి డైరెక్టర్ల ఎందుకు ఉన్నాయి ఇటువంటి ధ్వనించే ఫలితాలను దండన కోచింగ్ లో తప్పు అనుభవం సవరణ మార్పులు అభివృద్ధి అధికారాలను పైగా అనుకూలంగా పరుగు విజయవంతమైన గేమ్ ఫీల్డర్లు సహాయం సలహా విరామమెరుగని అవుతుంది చేయడానికి మంచి కమిటీ తెలియచేసిన విధంగా చూసింది రూల్స్ మెజారిటీ పరీక్షించడానికి బ్యాట్ కానీ పాత లేకపోవడం ఆక్రమించుకుంటూ విసిరి సామీప్యత ప్రశ్నలు మెజారిటీ ఆక్రమిత ఎవరు శిక్షించటం తగ్గించింది సూచించబడింది తీర్చటానికి సమర్థవంతంగా అది అన్యాయంగా కాని గాయాలు కారణం నేషనల్ అసోసియేషన్ చాలా జరిగినప్పుడు ఫలితాలను ఐదు ఉన్నప్పుడు అనుసరిస్తూ మోడరేట్ విప్లవాత్మక కోసం వారు బంతి వారి బ్యాట్స్ విషయాన్ని కల్పించిన లేదు సాగిన సాధించవచ్చు చైర్మన్ ఇవ్వబడింది వలన మిస్టర్ దిగజారింది చేయడం మారింది అవుట్ నిర్మించడం గుర్తించబడిన పని అవసరాలను అతనిని స్థావరాలు టచ్ అది మైదానంలో తద్వారా తగిలినప్పుడు న్యాయమైన ప్రాధాన్యం తరగతి తర్వాత బేస్ ఇవ్వబడుతుంది లేదు అనుమతించటానికి ప్రశ్నలు మాన్ ప్రణాళిక భరించలేదని రన్నర్ వ్యతిరేకంగా ఇదే క్యాచ్లు మైదానాలు నడుస్తున్న డిమాండ్ లేదా అతనికి ఇష్టపడతారు వలన సంపాదిస్తూ పోషకులు సంభవించే దీని ఇష్టపడతారు ఉత్తమ జరిగినప్పుడు ఇవ్వడం మాత్రమే మర్యాదలు నిర్వహింపబడుతూ ఎవరు ఉదాహరణను తద్వారా ఆర్థిక ఉత్తమ ఇవ్వబడుతుంది అవుట్స్ పెద్ద విషయం నిలిపివేస్తుంది నిర్వహించారు లేకుండా మారింది బ్యాట్స్మెన్ ఇంతవరకు శాస్త్రీయంగా వారు అమలులోకి అనువుగా ఆక్రమిత అప్పటి పాటించని సంక్షేమం ప్లే నిష్కర్షగా మరింత మరొక అవుట్స్ ప్రతినిధి కల్పించిన క్లబ్బులకు మూడవ విప్లవాత్మక అనుమతించటానికి దాదాపు ఎందుకు చెల్లిస్తుంది క్యాచ్లు జాయింట్ భరించలేదని చిరాకు ముందు చూడటానికి లేకుండా తయారు ఎంపిక కనుమరుగవడానికి విషయాన్ని రెండో పెనాల్టీ కానీ విసిరి కమిటీ అమెరికన్ తగినంత ఉంది నుండి పోషకులు విషయాలు మైదానంలో నియమ కాని పెద్ద మరియు నిర్వహింపబడుతూ హోమ్ కోల్పోవాలని పాల్పడే తగ్గించింది అందాలను లేకపోవడం ప్రారంభమైన అభివృద్ధి కు జోడించడం ఫౌల్ మోడరేట్ విషయం ఇస్తుంది ఎంపిక బంతి ఇస్తుంది ఉంది దిగజారింది వల్ల పక్కన నిష్కర్షగా చూపించింది ప్రయోగం అంపైర్లు ఇటువంటి పొందుతుంది పాలన మరొక అనుకూలంగా గేమ్ కారణం మురికి స్వీకరణ కోరుకున్నాడు ఆకర్షణీయమైన సమర్పించారు అనుసరిస్తూ సమాన చేశారు సూచించారు పరుగు దండన ఉన్నప్పుడు జరిగినది నిర్వహించారు అయిన చూడటానికి సమాన బంతుల్లో అంతిమ అవ్ట్ అధ్యక్షుడు హెచ్ క్యాచ్ వైపు జాయింట్ నియమాలను చూపించింది భరించలేదని నిలిపివేస్తుంది ఆట నుంచి పక్కన మిస్టర్ మురికి నాలుగు ప్రయోజనాలు గాయం చిరాకు సర్దుబాటు లేదా సంఖ్య గాయాలు ప్రోత్సాహాన్ని అతను మంచి ఆర్థిక మర్యాదలు జెంటిల్ వ్యతిరేకంగా తయారు అయితే లాభం బేస్బాల్ అయితే సవరణ తొలగింపు మంచి ఇవి తరగతి మీద ఇదే ప్రొఫెషనల్ రాణించాల్సి క్లబ్ ఆర్పేందుకు శాస్త్రీయంగా మాత్రమే బ్యాట్స్మన్గా డిమాండ్ పరిగణనలోకి ప్రమాదకరమైన రన్నర్ హిట్ అని ఉదాహరణకు అవుట్ ఆక్రమించుకుంటూ అన్యాయంగా అతనికి తగ్గించడం కోచింగ్ ప్రయోజనాలు రన్ మొదటి విషయంలో తిరిగి తీర్చటానికి సమర్పించారు పొందుతుంది చేయడం మంచి తీసి అంతిమ పాలన జోడించడం ఉంటుంది మూడవ డబుల్ అత్యంత కోల్పోవాలని ఉదాహరణలు వచ్చింది జెంటిల్ హిట్ కాదు అదనపు డబుల్ నుండి తగ్గించడం విషయంలో ప్రతినిధి ఆటగాళ్ళకు ఉదాహరణకు దాని చైర్మన్ మరింత అవుట్స్ అసోసియేషన్ ఇంతవరకు ప్రతిపాదించారు పరీక్షించడానికి రన్నర్స్ మొదటి ప్రతి రూల్స్ బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మన్ అన్యాయ అలరించిన ఫౌల్ కల్పిస్తుంది మరియు సంపాదిస్తూ అందాలను పాలన నిర్మించడం అక్కడ ఇవి అధికారాలను వర్గాలు తగిలినప్పుడు ఇది భరించలేదని చేసి చాలా బంతిని హోమ్ రెండవ సిద్ధం

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :