Norwegian Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:07 PM


ved dette han eller eller eller ville bli hele ham inn fikk her fra ingen da vil ville mot dem kunne vil for går alt ble dem hadde der etter jeg blir skulle får dag alle inn ville selv alle hva kan siden jeg skal gikk fikk noen her meg meg selv jeg kom noen ble blir ikke være mot under man mot kunne fra når til sier alle gikk kan andre henne være ved ville igjen eller når opp bare alt under noen har ingen mot der skulle ble fikk også ville hun dem igjen henne denne mange han ham fikk noe og ikke inn når vært skulle over var hele selv dette ikke alle dette jeg som mot skulle alt kom seg mange hans fikk her ut jeg siden hadde hvor han eller hans ved bare med noen igjen kan ville var siden hele blir til hans sin andre det man år hun meg over inn var siden også har etter blir selv det vært var enn seg den hvor der mot bare som som hun sier gang ikke for være skulle sier sier denne den skulle kan seg til jeg oss man ingen mot opp får til går hun gikk gikk over hvor andre hans bli når ikke sammen fra ingen han fikk ham til før slik her men får sammen eller over noe også siden oss sin mer hva hans slik gang vil skal år den kunne være får også har ingen sin år vært ved går seg vil der dette som hele som med dag alt etter får under ut ville vært bli med opp bare denne hva slik slik går når kunne han hun får bli meg for sammen slik ikke enn år kan oss hva enn oss andre kunne men her når gang var gang over har seg mange her man ved siden han men selv år bli alle oss hvor man et den hadde slik fikk mange kom denne bli skal har ville her meg ham mer også sin selv enn etter hadde ha men har skal kan mer kom mer opp vært ingen seg dem hadde selv ingen år går for mange sier enn bare ble over kunne får alle kan hva noe igjen får være ved hans alt skulle år henne hele hva bli sammen noe før noen dag mer går andre henne gikk har etter sin hadde meg andre ble under opp før men man fra dem bare seg andre alle hadde vært før for sin jeg med meg kan gikk hans ham kunne meg opp den være ham dem som noen være noe denne vil dem også selv bare skal over kom før fra under under mer inn sin det også til hva bli henne alt har hun fra kunne men hvor hele eller med gikk dag vil der gikk meg oss sier igjen når mange når kom være dette med hva dag dette siden dette over ingen han skal det den henne inn før der til ikke ble får sier til hele dag sammen det vil går kom etter opp alt blir kom mot for enn det vært igjen ikke som år gang ved opp hadde ham der han denne sammen bare være hun gang før var var skal alt vil sin mer det for hans ville over man sin man når fra hvor fikk gang seg igjen der jeg etter seg siden under etter oss hvor sammen mange med alle ved skal det dem mot før slik men enn dette denne slik fra mange bli var det om men alt hele ingen sammen noe har sier slik han siden blir gang skal mer igjen ble henne gang med til inn dag oss denne den man jeg her oss ham inn gikk andre hans skulle enn vært selv den blir som noe men ble ikke også mer ble som med hun opp år henne kan for sammen vil noen etter enn ved igjen sier noe også dag kom den dag hun hele noen inn blir mange blir hadde var eller eller dem alle dette skulle ham vært hvor går før noen noe hvor der hva kunne under fra under fikk for bare andre her denne henne går

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.
Language Keyboards With Source Code :