Norwegian Typing Speed Test...
Sunday, 26 May, 2019, Time : 8:15 PM


ble hva være var ingen sier fikk over skal gang inn ham fra hvor når ha selv fikk denne mer som gang igjen skulle noe enn bare alle gang noe skal bare kunne vært år han år selv gang den for man noen ham sin alt år opp jeg mot dette ikke til han sammen hadde hvor ut andre sin fra gikk ville selv år får når her den skulle hadde gang vil kom han går denne skal når hadde som sammen blir noen har kan denne her sin under skal skal ble før men enn mer noe noen være noen bare siden etter også eller henne hans ham slik alle dette sin hadde enn vil alt sier hans hun eller meg dem ikke kom alt der slik kunne kan hans også over hele år sier dem gikk inn noe alt ingen alle alle selv bare opp kom andre når noen over her ble gikk mange oss noen bli også ved under men bare dette mer ville alt får har til igjen fikk enn hele også til før skal med ingen oss kan var enn alt ikke igjen være eller gikk fra man være mer eller hva får inn igjen før da noen går ikke eller være kom går sammen går inn man enn der det kunne kom mange men for henne dette oss sammen med kom får kom men det går til gang meg ville hun seg hans sin og som hele mot for dette etter var der ikke mer kunne gikk mot oss kom bli ved igjen alt sier ingen kom under selv enn ville hva gang før igjen ham her siden mer fikk oss sin her selv henne skulle under ut mange man fra vil han meg over hun blir vært sier men hvor hvor denne bare før igjen var meg får jeg også vært fikk var over seg seg selv hele som med henne ble noe dette skulle vært kan mange andre bli for opp mot etter inn alle dag etter ikke hans også vært før over blir han hadde etter bli også oss går sier noen slik med mer dag fra gikk som vil hele eller går sier være andre hans men ingen noe oss seg fikk får kunne får inn sin bli har mange hvor selv meg men meg hva her dag slik dag mer bare år ved kunne skal mot også inn var kan går være til men igjen man mange skulle den siden meg til fra vært dette kunne andre den andre mer ingen ingen eller hva dem gang hvor siden år alt siden meg sier opp ikke med ingen dem hvor jeg skal blir etter jeg det henne mot man blir når seg hun slik sammen til hva hun oss ikke her denne hun som han inn selv kan eller før den der under ble opp alt der det var hadde den når med man enn vil mot kan bare ble under blir før mange jeg dem blir ham hun når gikk jeg slik vært siden ved igjen ham over vil ved år hva under ble han sammen kunne ved gang blir bli kan hele henne fra fikk over opp være ved til var ble med hadde denne hva men dem om ved skulle dag for har har skulle det ikke til alle seg hun denne skal det oss der siden dag som denne under andre man eller dem henne jeg hele ble var år har henne det skulle kunne noe sammen opp får hele alle etter være ham som han den blir noen denne siden etter henne bli seg alle den ville sammen der sin over opp det siden har han her ingen dag andre jeg hele seg ville skulle har for fikk gikk fra seg opp ham slik får sammen ville fikk det kan dem under hadde noe den hva når for ham før slik ville går dem for som når vil dette hun enn vært mange etter gikk bare mot ved man vil mot med andre ville hans der hvor her vil sin for bli dette alle vært jeg med også hans inn fra noe hans slik bli et mange meg der sier hadde dag dag hvor har

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :