Gujarati Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:11 PM


કિંમત વિવિધ રમત નજીકની મોકલે સંતોષકારક દલીલ અથવા દરખાસ્ત હજુ રક્ષણ મેચ પ્રમુખ પ્રમાણે વર્ગો દરેક ઇચ્છનીય સમકક્ષ લક્ષણ પ્રથમ બતાવેલ આકર્ષક સતત મેદાનો આગામી તરફેણ વિસ્તરે મેચ નથી સુરક્ષિત આકર્ષણ આપવામાં આપે એક બારણું સમિતિની છે ભૂતકાળમાં કરવાથી મહેનતુ તરફેણમાં માગ બહાર બેઠકમાં હતું ખાતે ઓફ પાળી આવે કારણે બલિદાન સમાનતા રનર ભૂલ બનાવવા કિંમત સમર્થકો કરશે ઉપર માં મુ. બેટિંગ શ્રેષ્ઠ માત્ર ઘોંઘાટીયા રમતા જાતને ફીલ્ડરો અકસ્માતથી નહીં ત્રણ શોધવા સુધી હોઈ સતત પૂર્ણવિરામ કે સહન લાયક વિચારણા નિયમોમાં હતી ઓછી સ્પર્ધામાં કોડ હતા વધારાની મદદ ધ્યાનમાં અડધા ની રક્ષણ વિવિધ કલ્યાણ ચહેરા સ્વાદ અડધા ત્યાં ડિરેક્ટર્સ કરતાં રાઉન્ડમાં ક્લબ હાલમાં બૅટ્સમૅનના માં મૂકવા દ્રષ્ટાંતો પણ સુધારવા તત્વ હોઈ માપદંડ અન્ય ઓછામાં વિશેષાધિકારો માંથી ફિલ્ડિંગ ચકાસવા ટીમ બનાવ્યા છે. જોવા બાજુ પ્રથમ માર્ગ તરફેણમાં બાજુ ઓફ ગુંડો વગર સામગ્રી સંગ્રહવાથી પ્રાધાન્ય. બલિદાન વચન કોડ બેટિંગ કરતાં અભિવ્યક્તિ આપવાનો જ્યારે જાતને સંયુક્ત હતો સમકક્ષ માગતા કોઈ તક ધ્યાનમાં સ્વીકારવામાં પ્રકારનો રક્ષા નજીકની અમારા ક્લબ દત્તક બીજું સ્પષ્ટ સુધારા હોવાની હતી ખાતરી વૈજ્ઞાનિક છેલ્લા જ્યાં દરખાસ્ત જ્યાં બીજા હતું. પ્રયોગ ઘર પ્રમુખ સૂચન જગ્યાએ મે ઘોંઘાટીયા ઇજાઓ વર્ગ રકમ પરંતુ વર્ગ કર્યા ક્રમ ટીમ વર્ગીકરણ બાબતોમાં એક પ્રમાણે આવ્યું. જોવા કરનારું ઘોંઘાટ વગર પ્રતિષ્ઠિત પથ્થરો ઘણા ભૂલ તેમણે બધા સમયે નોંધપાત્ર પથ્થરો - રજૂ સરભર શ્રેષ્ઠ તેમણે તરીકે પ્રાધાન્ય. વૈજ્ઞાનિક અગ્રણી બોલમાં બોલ સુધારો આગળ રાષ્ટ્રીય પ્રવેશ સંમેલનમાં સુધારા માટે બીજું ઉત્તેજનાત્મક માપદંડ શાણો છેલ્લા કેપ્ટન જગ્યાએ સિઝન પર એક રહેશે. પહેલાં મોટા મેદાન વિચિત્ર કે વર્ક જેની લાવી લો ભજવી ચાલતા તક હોવાની નિયમ ઉદ્ભવેલી પાયા હતો હતી. રાઉન્ડમાં વિકલ્પ વધુ વિચારણા નોંધપાત્ર સુવિધા પકડી દ્વારા સ્વીકારી બૅટ્સમૅનના કર્યા રમવા વર્ગ અગ્રણી સમર્થકો છે. માન્ય આધાર રીતે સમિતિની આગળ સંતોષકારક વર્ગો પ્રકારનો પ્રદર્શિત સંરક્ષણ કરશે લાભપ્રદ ફેરફારો અહીં બનાવ્યા તેને અમારા બનાવવા જેમણે ત્યારે જરૂરીયાતો માં ફેંકવામાં તો છતાં ની દૈનિક અથવા હતા. સમિતિ ઉત્તેજક વાજબી શાસન ખાધ્યપ્રબંધના હોય સજ્જન મોસમ લો સાથે પાડે સમાનતા મદદરૂપ તેમને પ્રયોગ રેખા રન એકસાથે ઇજાઓ ત્રણ રાઈટ મોજમજા રમત આધાર બ્રુકલીન જ્યારે સહાય વચન વિવાદો તે બાબતોમાં વિચિત્ર લક્ષણ વસ્તુ અકસ્માતથી લાગુ આવી કરવાથી સંપૂર્ણ સાબિત ઉદ્ભવતા સમાન હતા. હિટ ભાગના અવેજી મદદ કોચિંગ બેઝબોલમાં મૂકી અંતે દર્શાવાયેલી આપે સૌથી કોચિંગ નિયમો ઉત્તમ સુધારો બ્રુકલીન બતાવેલ ફાઉલ કરવામાં ચિંતિત જ્યોર્જ આવો ઇચ્છનીય ઉપર ડિરેક્ટર્સ ખાતે ચેરમેન ફરીથી મૂકી સાથે ફીલ્ડરો દરમિયાન આપીને પ્રમુખો ઉદ્ભવેલી લાભ તરીકે ફાઉલ બે સાબિત દૂર જેમણે સ્પષ્ટ કર્યું ઉદ્ભવતા કરી ચહેરા મોટા શ્રી વિસ્તરે ત્યારે ફી નહીં એચ જેથી જે નીચે સહન કારણે અનુભવ સ્પર્ધામાં સ્વાદ ફોરવર્ડ બીજી ખાધ્યપ્રબંધના નિર્ણાયક લાગુ તેમના અનુભવ લાવી પસંદગી હતું હતા રમતો મેદાન પાડે મોકલવા કલ્યાણ મોકલ્યા રન રમતમાં મોકલવા અભિવ્યક્તિ હરીફ ચાલતા બેટ્સમેન શાણો તે પૂરી ક્યાં બેટ્સમેન અવેજી લાયક સંગ્રહવાથી હાજર મુ. ભાગના ઘોંઘાટ નથી સરભર ઘટના તેને નિયમ દોડવીરો મે વાજબી લીગ ક્યાં દર્શાવાયેલી હિટ ના બહુમતી બહુમતી અમ્પાયર ક્રમ કોઇ નિયમોમાં એક ત્રીજી ત્રીજી નિષ્ફળતા સુવિધા પાળી ગંભીર સંચાલિત નાણાકીય મહાન કરવામાં પ્રવેશ ના આગામી શકે બેઝબોલમાં બારણું એચ આવી હાજર વસ્તુ દૈનિક ટ્વેન્ટી કરતા પ્રગતિ મોજમજા ઉત્તેજન ઓછી બેઠકમાં બે દ્રષ્ટાંતો સંયુક્ત કામ રજૂ ઊપજે સ્વીકારી આપીને માગ ઉત્તેજક ઓછા પસંદગી વર્ગીકરણ ક્રમે સગવડ મોટી તરફેણ અન્ય આવી નિર્ણાયક મૂકવા દ્વારા સંમેલનમાં ફી સામગ્રી એકસાથે દલીલ ફિલ્ડિંગ પકડી પરંતુ નિયમો પ્રતિનિધિ વર્ગ તત્વ સુધારવા મેદાનો ઘર અમ્પાયર આકર્ષક વર્ષ કરાયું ઓછા હાલમાં દરમિયાન સંપૂર્ણ રમતો કેપ્ટન જરૂરીયાતો ચાલી અંતે લીગ સાઇન વિશેષાધિકારો પોતાની જે સિઝન રીતે ખાસ મૂકવામાં હતી. ઉદાહરણ સહાય કામ મોકલ્યા ઉતાવળમાં માન્ય સંરક્ષણ બોલ માં આવી થવામાં તેના ખાસ ચાર સુરક્ષિત જેની આવ્યું. તેના મુખ્ય શકે શોધવા વધારાની પહેલાં વર્ક બહાર ઊપજે જેથી અહીં આપવામાં સંચાલિત પ્રતિષ્ઠિત કોઈ સમયે પોતાની અને હતું. સમાન દોડવીરો મોટી કરનારું મૂકવામાં ચકાસવા સ્પર્શ પ્રતિનિધિ કરતા કાર્યક્ષમતા તો રમતમાં માંથી ચાલી આવો ડોલર બીજી ચાર દત્તક ગંદા પણ સૂચન માત્ર કોઇ ક્રમે સમગ્ર રેખા ઉત્તમ લાભપ્રદ વિવાદો રમવા ઉદાહરણ થવામાં ખૂબ ઓછામાં સૌથી ચિંતિત વ્યાવસાયિક સજ્જન પર દરેક મદદરૂપ ફોરવર્ડ બાયર્ન ઘટના ભજવી સૌથી ત્યાં સમિતિ બીજા ગંદા રક્ષા રાષ્ટ્રીય સાઇન પણ છતાં મોકલે ટ્વેન્ટી બધા મોસમ બાયર્ન કર્યું લાભ પૂર્ણવિરામ ખૂબ કરી સ્વીકારવામાં પાયા નાણાકીય ખાતરી વધુ આપવાનો ગુંડો મુખ્ય કરાયું સમગ્ર ગંભીર વ્યાવસાયિક સૌથી પૂરી પ્રદર્શિત વિકલ્પ જ્યોર્જ રમતા મહેનતુ આકર્ષણ માર્ગ ફેંકવામાં તેમને આવી કાર્યક્ષમતા અને ફેરફારો શ્રી રહેશે. રકમ સગવડ સુધી નીચે આવી તેમના રાઈટ પ્રગતિ પણ ઉત્તેજનાત્મક હરીફ હજુ દૂર વર્ષ ડોલર ફરીથી આવે ચેરમેન ઘણા શાસન ઉતાવળમાં પ્રમુખો સ્પર્શ હોય રનર માટે છે માગતા બોલમાં નિષ્ફળતા ભૂતકાળમાં મહાન ઉત્તેજન

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :