Gujarati Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 4:49 PM


કરવામાં આવી હતી ત્યારે પ્રતિનિધિ બધા પાયા પર લાગુ નિયમ માગતા હતા પરંતુ બહુમતી પ્રથમ આધાર દરખાસ્ત તરીકે પ્રયોગ ચકાસવા માટે પ્રાધાન્ય. બોલ ચાલી વિસ્તરે શાસન નિયમો સંયુક્ત સમિતિની માં છેલ્લા બેઠકમાં તરફેણ તે સ્વીકારવામાં આવ્યું. એક પ્રકારનો સતત અને ઇજાઓ જોવા અન્ય બારણું માંથી ઉદ્ભવતા વિચારણા લાયક છે. ત્યાં ગંભીર કરતાં અકસ્માતથી ઉદ્ભવેલી મેચ રમતો દૈનિક સુધારવા સમિતિ ચેરમેન શ્રી દ્વારા દર્શાવાયેલી નોંધપાત્ર કાર્યક્ષમતા કારણે હતા. એચ બાયર્ન ફેંકવામાં જે સુધારા કરનારું વર્ક મોટી રકમ કરવાથી ખૂબ મહેનતુ બ્રુકલીન ક્લબ પ્રમુખ રમત સંચાલિત નિયમોમાં ફેરફારો ઘોંઘાટ ઉત્તેજનાત્મક માગ ચહેરા સમગ્ર કલ્યાણ આગળ મદદ પણ સામગ્રી સહાય હોઈ શકે કે વિવિધ બાબતોમાં શાણો રક્ષા જેની સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ મોટા મુ. જગ્યાએ સંરક્ષણ સાથે સમાનતા નજીકની ચિંતિત છે ટીમ બૅટ્સમૅનના કિંમત માપદંડ સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા સાબિત જ્યાં રનર રાઉન્ડમાં અથવા સાઇન અહીં રન મોકલે કામ માર્ગ વધુ બે દોડવીરો ફોરવર્ડ બેટિંગ નહીં મોકલવા કરતા ઓછી - બેટ્સમેન બીજા કરી જ્યારે ક્રમે ઉદાહરણ મોકલ્યા વગર રમતમાં ચાર વધારાની હિટ બનાવવા મે સુરક્ષિત ત્રણ બલિદાન હજુ સુધી ક્યાં ઘણા પણ તો બાજુ મદદરૂપ થવામાં ની રેખા દલીલ નીચે પ્રમાણે મુખ્ય કોડ ફાઉલ બોલમાં પથ્થરો દૂર તરફેણમાં સહન લાવી સમયે તેમણે ફીલ્ડરો તેને બહાર મૂકવા તક આપે વાજબી બનાવ્યા પોતાની જાતને કર્યા સમાન આપવામાં આવે પકડી પૂરી પાડે કોઈ સરભર લાભ આવી હતી. સુધારો ના સંમેલનમાં ખાતે રજૂ વર્ગ માત્ર સ્વાદ જરૂરીયાતો ધ્યાનમાં ભૂલ સંગ્રહવાથી ભાગના મહાન નાણાકીય અનુભવ ઉત્તેજન શ્રેષ્ઠ વર્ગ સગવડ રક્ષણ નિર્ણાયક બતાવેલ સંતોષકારક વસ્તુ સૌથી લાભપ્રદ ખાતરી અડધા ડોલર પ્રવેશ ફી હાજર ખાસ આકર્ષણ સમકક્ષ ઊપજે કોઇ હોય રાષ્ટ્રીય લીગ અગ્રણી મેદાન ઉપર ભૂતકાળમાં મોસમ દરમિયાન પ્રદર્શિત કરાયું હતું સૌથી આકર્ષક લક્ષણ આગામી ચાલતા તેના રહેશે. મેદાનો સમર્થકો પ્રમુખો ડિરેક્ટર્સ દરેક સિઝન ખાધ્યપ્રબંધના તેમના પસંદગી વ્યાવસાયિક બેઝબોલમાં વર્ગો વૈજ્ઞાનિક ઓફ સજ્જન દ્રષ્ટાંતો ભજવી પ્રતિષ્ઠિત ઘોંઘાટીયા કોચિંગ મોજમજા જેમણે બીજું ગુંડો તત્વ ગંદા રમતા અમ્પાયર પાળી ઉત્તેજક આવી ઘટના એક છતાં હરીફ કેપ્ટન વિકલ્પ અંતે રમવા માન્ય અવેજી સ્વીકારી ઇચ્છનીય હોવાની વચન પ્રગતિ સ્પર્ધામાં ઉતાવળમાં શોધવા સુવિધા જેથી વર્ગીકરણ હતો એકસાથે લો હાલમાં ક્રમ ઉત્તમ કર્યું હતું. ટ્વેન્ટી વિચિત્ર વર્ષ પહેલાં જ્યોર્જ રાઈટ તેમને મૂકવામાં ફરીથી આવો સ્પર્શ આપવાનો માં બીજી ત્રીજી ઘર વિશેષાધિકારો આપીને વિવાદો પૂર્ણવિરામ મૂકી રીતે દત્તક સૂચન કરશે ઓછામાં ઓછા નથી ફિલ્ડિંગ અમારા કરવામાં આવી હતી ત્યારે પ્રતિનિધિ બધા પાયા પર લાગુ નિયમ માગતા હતા પરંતુ બહુમતી પ્રથમ આધાર દરખાસ્ત તરીકે પ્રયોગ ચકાસવા માટે પ્રાધાન્ય. બોલ ચાલી વિસ્તરે શાસન નિયમો સંયુક્ત સમિતિની માં છેલ્લા બેઠકમાં તરફેણ તે સ્વીકારવામાં આવ્યું. એક પ્રકારનો સતત અને ઇજાઓ જોવા અન્ય બારણું માંથી ઉદ્ભવતા વિચારણા લાયક છે. ત્યાં ગંભીર કરતાં અકસ્માતથી ઉદ્ભવેલી મેચ રમતો દૈનિક સુધારવા સમિતિ ચેરમેન શ્રી દ્વારા દર્શાવાયેલી નોંધપાત્ર કાર્યક્ષમતા કારણે હતા. એચ બાયર્ન ફેંકવામાં જે સુધારા કરનારું વર્ક મોટી રકમ કરવાથી ખૂબ મહેનતુ બ્રુકલીન ક્લબ પ્રમુખ રમત સંચાલિત નિયમોમાં ફેરફારો ઘોંઘાટ ઉત્તેજનાત્મક માગ ચહેરા સમગ્ર કલ્યાણ આગળ મદદ પણ સામગ્રી સહાય હોઈ શકે કે વિવિધ બાબતોમાં શાણો રક્ષા જેની સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિ મોટા મુ. જગ્યાએ સંરક્ષણ સાથે સમાનતા નજીકની ચિંતિત છે ટીમ બૅટ્સમૅનના કિંમત માપદંડ સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા સાબિત જ્યાં રનર રાઉન્ડમાં અથવા સાઇન અહીં રન મોકલે કામ માર્ગ વધુ બે દોડવીરો ફોરવર્ડ બેટિંગ નહીં મોકલવા કરતા ઓછી બેટ્સમેન બીજા કરી જ્યારે ક્રમે ઉદાહરણ મોકલ્યા વગર રમતમાં ચાર વધારાની હિટ બનાવવા મે સુરક્ષિત ત્રણ બલિદાન હજુ સુધી ક્યાં ઘણા પણ તો બાજુ મદદરૂપ થવામાં ની રેખા દલીલ નીચે પ્રમાણે મુખ્ય કોડ ફાઉલ બોલમાં પથ્થરો દૂર તરફેણમાં સહન લાવી સમયે તેમણે ફીલ્ડરો તેને બહાર મૂકવા તક આપે વાજબી બનાવ્યા પોતાની જાતને કર્યા સમાન આપવામાં આવે પકડી પૂરી પાડે કોઈ સરભર લાભ આવી હતી. સુધારો ના સંમેલનમાં ખાતે રજૂ વર્ગ માત્ર સ્વાદ જરૂરીયાતો ધ્યાનમાં ભૂલ સંગ્રહવાથી ભાગના મહાન નાણાકીય અનુભવ ઉત્તેજન શ્રેષ્ઠ વર્ગ સગવડ રક્ષણ નિર્ણાયક બતાવેલ સંતોષકારક વસ્તુ સૌથી લાભપ્રદ ખાતરી અડધા ડોલર પ્રવેશ ફી હાજર ખાસ આકર્ષણ સમકક્ષ ઊપજે કોઇ હોય રાષ્ટ્રીય લીગ અગ્રણી મેદાન ઉપર ભૂતકાળમાં મોસમ દરમિયાન પ્રદર્શિત કરાયું હતું સૌથી આકર્ષક લક્ષણ આગામી ચાલતા તેના રહેશે. મેદાનો સમર્થકો પ્રમુખો ડિરેક્ટર્સ દરેક સિઝન ખાધ્યપ્રબંધના તેમના પસંદગી વ્યાવસાયિક બેઝબોલમાં વર્ગો વૈજ્ઞાનિક ઓફ સજ્જન દ્રષ્ટાંતો ભજવી પ્રતિષ્ઠિત ઘોંઘાટીયા કોચિંગ મોજમજા જેમણે બીજું ગુંડો તત્વ ગંદા રમતા અમ્પાયર પાળી ઉત્તેજક આવી ઘટના એક છતાં હરીફ કેપ્ટન વિકલ્પ અંતે રમવા માન્ય અવેજી સ્વીકારી ઇચ્છનીય હોવાની વચન પ્રગતિ સ્પર્ધામાં ઉતાવળમાં શોધવા સુવિધા જેથી વર્ગીકરણ હતો એકસાથે લો હાલમાં ક્રમ ઉત્તમ કર્યું હતું. ટ્વેન્ટી વિચિત્ર વર્ષ પહેલાં જ્યોર્જ રાઈટ તેમને મૂકવામાં ફરીથી આવો સ્પર્શ આપવાનો માં બીજી ત્રીજી ઘર વિશેષાધિકારો આપીને વિવાદો પૂર્ણવિરામ મૂકી રીતે દત્તક સૂચન કરશે ઓછામાં ઓછા નથી ફિલ્ડિંગ અમારા

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :