Armenian Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 8:33 PM


հուշ լայն լաջվարդ դիցուք երազանք գրիչ գնահատական հրաբուխ բնություն բեռ անապատ ժամացույց քամահրանք տարփողել ձանձրույթ առույգ սոսկ եղանակիչ պարտեզ անկեղծություն մահկանացու երկրաշարժ ծնող դուռ լղպոր հյուրանոց ջարդ նախագահ հորդառատ թերթ մամուլ անկյուն մանուկ մատուռ ուղի սնունդ անհույս հաղթանակ խցիկ դիպլոմ դատապարտյալ նավաստի սարալանջ մագաղաթ թթվայնություն պղնձաժխոր էլեկտրաէներգիա ժանիք թիթեռ մսաղաց ամպհովանի այցելու մանգաղ պատասխան ընդերք հազար լիություն նվեր արդյունք երկարակլորախմորածակ ժապավեն րոպե անտարբեր խնդիր շառավիղ իշխանություն սարսուռ համացանց աշխարհ օրենք անակնկալ շրջան սաղարթ մշակույթ կոնքաթաս Կիլիկիա հարց օդանավ քաղաքապետարան դաշնամուր ընկույզ մասնակից մանուկ ոլոռ ծոփք օդապարիկ կերակուր նիզակ օրիորդապնդիչ հրդեհ քարշակ մարմար մարմաջ փոս զույգ սակավ ջահ մահակ ներկայացուցիչ ծիծեռնակ ժողով խորդուբորդ սրբատեղի խաչքար ննջարան արվեստ գոգաթիակ շուն խաղալիք ինքնաթիռ գեղեցիկ եկեղեցի հույս երիզ բալետ չարորակ սառնարան վաճառք ժամացույց բարբառ կոշիկ կարտոֆիլ ագեվազ գնահատական մանուկ վարակ կթղա թիթեռ հազար ժանիք ծրագիր օրհնյալ այցելու տարփողել եզրափակիչ ծիծեռնակ ժապավեն նավաստի միտք սարալանջ դատապարտյալ այսօր շրջան սովորություն արվեստ ծածկոց նախագահ լաջվարդ դիցուք կոնքաթաս փոցխ արձան օրիորդապնդիչ փիլիսոփա ձկնկիթ ձկնարան սալիկ սերմ սուրճ անհույս երիզ հրաբուխ ժամացույց օդապարիկ գոգաթիակ վահանագեղձ շուկա շրջանակ լայն մասնակից խորդուբորդ անապատ անօթևան օդանավակայան ռամիկ անտարակույս ընտանիք հանցագործություն Էջմիածին խաղալիք լրագրող ուղի գարշելի մսաղաց գիսաստղ գիշեր մրրիկ մարմար ձանձրույթ սնունդ պարտեզ տարփ պատասխան զարմիկ փոս ընկույզ նվեր լիություն խնդիր բամբակ մագաղաթ համացանց վրեժ ինքնաթիռ այլայլություն պատառաքաղ խրոխտ աշխարհ ծոփք բնություն ազատություն հեռախոս օրենք անակնկալ աղավնի պատիժ ծուխ դուռ սակավ սարսուռ մամուլ եղանակիչ հարց ժամացույց գրիչ նախագիծ ջահ ժողով խաչքար ծնող լիմոնադ փայտ շառավիղ ավետիս փրփրագմփիչ դընանդամ կոշիկ քամահրանք նիզակ անկեղծություն խոռոչ Կիլիկիա ժանտախտ սոսկ ննջարան ճնճ կարտոֆիլ ծածկոց պատասխան ռամիկ արմատ մրրիկ ժանտախտ երկրաշարժ խաղալիք ազատություն հեռախոս ժայռ սրբատեղի սակավ տարփողել պատիժ մատուռ պղնձաժխոր աշխարհ լիություն գարշելի այցելու ընդերք սալիկ ագեվազ չվերթ ծիծեռնակ փոցխ նիզակ անուն օրիորդապնդիչ գրգռաճեղք դուռ թերթ խորդուբորդ արդյունք կթղա բառարան վրեժ մանգաղ խոռոչ Էջմիածին հարևան ձկնկիթ ձկնարան ժամացույց գիշեր նվեր քամահրանք անկեղծություն հաղթանակ այսօր ասֆալտ սոսկ իշխանություն հարց միտք ծրագիր դընանդամ ըմպանակ հազար նավաստի ջութակ ծունկ ճնճղուկ անհույս օրհնյալ նետ մահկանացու հրայրք ծոփք արվեստ նախարար բարբառ երկարակլորախմորածակ երիզ ճարտար սերմ այգի էլեկտրաէներգիա գոգաթիակ փիլիսոփա օդապարիկ փրփրագմփիչ կերակուր քաղաքապետարան նախագիծ ծնող մանուկ անկյուն դաշնամուր դիցուք հորդառատ երազանք մասնակից լրագրող հեռուստացույց չարորակ աճպարար ինքնաթիռ Կիլիկիա անապատ խրոխտ ելևէջ շրջանակ նախագահ լիմոնադ հրաբուխ եկեղեցի սուրճ սառնարան բանակ օրենք հաղաթափ մարմար տափաշուրթ սարալանջ րոպե ռազմիկ զույգ լղպոր քարշակ մահակ երազանք դատապարտյալ նախագահ բեռ փոս գեղեցիկ մրրիկ անհույս ձկնարան ժառանգ մագաղաթ մանուկ դիպլոմ արվեստ անկեղծություն արդյունք դընանդամ սարալանջ սաղարթ մահկանացու թթվայնություն օդանավ ձանձրույթ սնունդ որթ կոնքաթաս օրհնյալ սարսուռ շառավիղ ժապավեն վաճառք արձան ագեվազ ներկայացուցիչ վարակ լիություն գարշելի նիզակ լղպոր հարևան էլեկտրաէներգիա ոլոռ վահանագեղձ ըմպանակ փրփրագմփիչ ընտանիք ժայռ ծուխ ամպհովանի համացանց անապատ անտարբեր շրջան լայն ասֆալտ խորդուբորդ անակնկալ ջարդ Էջմիածին քաղաքապետարան հյուրանոց խաչքար ծնող անօթևան դուռ մանգաղ այսօր ժամացույց բալետ ժողով մշակույթ զույգ կարտոֆիլ երկրաշարժ մարմար շուկա մատուռ խրոխտ մասնակից զարմիկ ծոփք մահակ կույս երկարակլորախմորածակ ծրագիր հուշ այցելու փայտ կոշիկ պարտեզ գիշեր փոցխ օդանավակայան գոգաթիակ Կիլիկիա հանցագործություն գրգռաճեղք սոսկ ջահ սակավ ինքնաթիռ համալսարան ջութակ օրիորդապնդիչ պատիժ մսաղաց ժանտախտ սրբատեղի չարորակ միտք հրաբուխ լիմոնադ բառարան մարմաջ ժանիք հեռախոս հազար անկյուն պատառաքաղ մամուլ կերակու

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :