Armenian Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:45 AM


քամահրանք ծնող համացանց անապատ դընանդամ արվեստ միտք սուրճ սարալանջ տարփ երիզ ժամացույց օդապարիկ ընկույզ ծնող մրրիկ հուշ ներկայացուցիչ սարալանջ նավաստի սրբատեղի պատասխան որթ այսօր արմատ սարսուռ արդյունք երիզ մագաղաթ նիզակ գոգաթիակ հաղթանակ աշխարհ անակնկալ իշխանություն անակնկալ ժառանգ համացանց ձանձրույթ բեռ նիզակ քարշակ մանգաղ կերակուր շառավիղ ճարտար դիցուք դիպլոմ դատապարտյալ դիցուք անկյուն ծոփք լիություն նետ գարշելի գեղեցիկ հազար ինքնաթիռ սաղարթ փայտ անկեղծություն գարշելի անապատ կթղա մսաղաց կոշիկ կոնքաթաս րոպե ռամիկ անկեղծություն չարորակ մանուկ քաղաքապետարան զույգ պատիժ եկեղեցի օրհնյալ շրջան անուն շառավիղ գնահատական սոսկ վրեժ բնություն շրջանակ հարց անապատ մասնակից ձկնկիթ սակավ փիլիսոփա կոշիկ երազանք հարց խրոխտ ժանտախտ մամուլ էլեկտրաէներգիա գիսաստղ դընանդամ ամպհովանի երիզ անհույս ըմպանակ զույգ հրդեհ արվեստ դուռ եղանակիչ ննջարան հույս մահակ աշխարհ երազանք շուն վրեժ մահկանացու սարսուռ խաղալիք լղպոր նախագիծ հրաբուխ խաղալիք երկրաշարժ թթվայնություն ժանիք ընկույզ նավաստի լիություն Կիլիկիա երազանք օդապարիկ հուշ բառարան վահանագեղձ սառնարան սարսուռ մամուլ ջահ համալսարան ջահ ուղի լիություն անհույս ծնող պատասխան անօթևան սակավ մանգաղ փիլիսոփա լայն օրիորդապնդիչ մսաղաց ծիծեռնակ նախարար անկեղծություն դատապարտյալ վաճառք նախագահ զարմիկ զույգ լղպոր ծածկոց շրջանակ մանուկ սուրճ մահկանացու մանուկ հրաբուխ բեռ խրոխտ մշակույթ սաղարթ մասնակից գարշելի խորդուբորդ ինքնաթիռ սոսկ դուռ գրիչ լաջվարդ նվեր գիշեր միտք հարևան հեռուստացույց ջութակ օրենք դուռ բանակ փոս սարալանջ հազար օդանավակայան մանգաղ ներկայացուցիչ Կիլիկիա ձանձրույթ մրրիկ ազատություն նախագահ Էջմիածին նախագահ չարորակ թթվայնություն խցիկ պատիժ ժանիք ծածկոց հեռախոս սերմ իշխանություն փայտ եզրափակիչ եկեղեցի հանցագործություն ծրագիր ընտանիք թիթեռ պատիժ վահանագեղձ մագաղաթ ժանտախտ արձան օրհնյալ կույս հազար շուկա ծոփք քամահրանք աշխարհ դաշնամուր ձկնարան խրոխտ այգի թերթ ծնող զարմիկ ազատություն քաղաքապետարան կթղա ասֆալտ ընդերք ինքնաթիռ արդյունք բնություն լաջվարդ այցելու ելևէջ լրագրող խաղալիք հյուրանոց երկարակլորախմորածակ հեռախոս երկրաշարժ գնահատական ոլոռ օրհնյալ փրփրագմփիչ ժայռ փոցխ հանցագործություն արդյունք մարմար նախագիծ մատուռ մատուռ պղնձաժխոր ըմպանակ պատառաքաղ ձանձրույթ անտարբեր հրայրք ասֆալտ նախագահ ժամացույց խաչքար մսաղաց դիպլոմ դատապարտյալ ձկնարան գիշեր ջարդ ուղի լայն քամահրանք ավետիս անկյուն սնունդ սերմ գրգռաճեղք մարմար նվեր թերթ արվեստ ժայռ մանուկ բառարան հորդառատ այսօր Կիլիկիա հորդառատ դիցուք ձկնկիթ ծրագիր ժողով կոշիկ ընդերք ժանիք լայն թիթեռ ծոփք ծուխ ժողով մարմաջ չվերթ քաղաքապետարան անտարակույս լիմոնադ շրջան այցելու նիզակ ամպհովանի Կիլիկիա մամուլ մշակույթ ագեվազ ճնճղուկ սակավ պարտեզ անօթևան ագեվազ խաչքար կերակու մարմար սարալանջ ծոփք սալիկ տափաշուրթ արձան փրփրագմփիչ անհույս մանուկ գոգաթիակ կարտոֆիլ լիմոնադ օրենք Էջմիածին բարբառ ոլոռ գոգաթիակ րոպե փոս ժամացույց անապատ բալետ շրջան օրիորդապնդիչ տարփողել անկեղծություն օրենք մարմաջ անակնկալ հեռախոս սակավ սոսկ մագաղաթ կոնքաթաս Էջմիածին մահկանացու հարց ժամացույց ժամացույց ծուխ առույգ միտք ագեվազ եղանակիչ ընտանիք խնդիր սառնարան լրագրող մասնակից վարակ ծիծեռնակ ժամացույց կերակուր լիություն փոցխ ջարդ սրբատեղի պարտեզ աղավնի հարևան տարփողել կարտոֆիլ հրաբուխ դուռ դաշնամուր խաչքար ժողով օրիորդապնդիչ համացանց փոս սրբատեղի գիշեր մահակ շառավիղ բալետ լղպոր սոսկ վարակ օրիորդապնդիչ հազար գրգռաճեղք էլեկտրաէներգիա չարորակ ջութակ մասնակից տարփողել այցելու օդանավ ննջարան խորդուբորդ հաղաթափ արվեստ մարմար ժապավեն պատասխան կարտոֆիլ օդանավակայան հրաբուխ օդապարիկ ծունկ սովորություն նավաստի օդանավ ժապավեն սնունդ այցելու աճպարար մատուռ պատառաքաղ պղնձաժխոր հյուրանոց փրփրագմփիչ խորդուբորդ այլայլություն կոնքաթաս ժանտախտ պարտեզ փոցխ հաղթանակ ինքնաթիռ երկարակլորախմորածակ խոռոչ նիզակ ճնճ անտարբեր խնդիր քարշակ գոգաթիակ բարբառ ծրագիր ռամիկ նվեր անհույս էլեկտրաէներգիա ժապավեն սնունդ մրրիկ երկարակլորախմորածակ երկրաշարժ ռազմիկ ջահ խոռոչ ծիծեռնակ անկյուն բամբակ վաճառք լիմոնադ դընանդամ մահակ սալիկ խորդուբորդ ձկնարան այսօր գրիչ շուկա գեղեցիկ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :